STT Tên văn bản Nợi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Kết Luận về việc thanh tra tại phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai và các cơ sở giáo dục Mầm non trên địa bàn thành phố Lào Cai Cấp Mầm non; Phổ thông 36/KL-TTr 26/12/2023
1 Quyết định Phê duyệt phương án xét công nhận tốt nghiệp THCS và kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Thành phố Lào Cai Số 52/QĐ-UBND 09/01/2024
1 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khoa học Kĩ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở cấp thành phố năm học 2023-2024 Cấp THCS 67/KH-PGD&ĐT-CM 01/11/2023
1 Kế hoạch tổ chức cuộc thi giáo viên tự làm đồ dùng dạy học; Xây dựng Kế hoạch bài học STEM cấp THCS, năm học 2023 – 2024 Cấp THCS 63/KH-PGD&ĐT-CM 17/10/2023
1 Phát hiện, tổ chức bồi dưỡng HSG 2023-2024 597/PGD&ĐT-CM 14/10/2023
1 Hướng dẫn nhiệm vụ Quản lý chất lượng giáo dục năm học 2023-2024 1629 /SGD&ĐT-QLCL 31/08/2023
1 Chỉ thị 11 của UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 Số 11/CT-UBND 28/08/2023
1 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH 2023-2024 3899/BGDĐT-GDTrH 03/08/2023
1 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023-2024 cấp THCS Số 479/PGD&ĐT-CM 09/09/2023