Đóng lại
  • :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP LÀO CAI
Bước làm quan trọng giúp đồng bộ cơ sở dữ liệu của học sinh trên phần mềm CSDL ngành Giáo dục với dữ liệu trên phần mềm Quản lý quốc gia về dân cư của Bộ công an, hướng đến quản lý thông tin học sinh trên MÃ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN.
Hướng dẫn đồng bộ mã định danh cá nhân theo dữ liệu quốc gia dân cư với CSDL ngành giáo dục
Hướng dẫn lên lịch công tác đơn vị trên phần mềm iOffice
Hướng dẫn lên lịch công tác đơn vị trên phần mềm iOffice
Hướng dẫn đồng bộ mã định danh cá nhân theo dữ liệu quốc gia dân cư với CSDL ngành giáo dục
Hướng dẫn đồng bộ mã định danh cá nhân theo dữ liệu quốc gia dân cư với CSDL ngành giáo dục
Mầm non
Bản đồ

Nội dung đang cập nhật...

Video Clip