STT Tên văn bản Nợi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Kế hoạch Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ năm 2024 Thành phố Lào Cai Số 14/KH-PGD&ĐT 19/02/2024
1 Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 Thành phố Lào Cai Số 48/PGD&ĐT-HCTH 01/02/2024
1 Thông báo số 77/TB-PGD&ĐT của Phòng GD&ĐT TP Lào Cai: Về thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 Thành phố Lào Cai Số 77/TB-PGD&ĐT 29/12/2023
1 Quyết định Về việc cho phép hoạt động giáo dục đối với trường mầm non Duyên Hải, thành phố Lào Ca Thành phố Lào Cai Số 501/QĐ-PGD&ĐT 28/12/2023
1 Tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và triển khai các nhiệm vụ chủ yếu trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 Thành phố Lào Cai Số 705/PGD&ĐT-HCTH 28/12/2023
1 Thông báo thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến từ ngày 01/01/2024 Thành phố Lào Cai Số 76/TB-PGD&ĐT 27/12/2023
1 Hướng dẫn cấp mới Chứng thư số và hòm thư công vụ – năm 2023 Thành phố Lào Cai Số 404/PGD&ĐT-HCTH 09/08/2023
1 Trả lời phản ánh về công tác Giáo dục trên địa bàn thành phố (lần 1) Số 631/PGD&ĐT-TCCB 10/11/2023
1 Quyết định về việc Đình chỉ hoạt động đối với trường TH&THCS The Light Số 476/QĐ-PGD&ĐT 07/12/2023
1 Phụ lục kèm theo KH 265/KH-UBND chỉ đạo tổ chức các HĐGD 265/KH-UBND 06/09/2023
1 265/KH-UBND chỉ đạo tổ chức các HĐGD 2023-2024 265/KH-UBND 06/09/2023
1 Phát hiện, tổ chức bồi dưỡng HSG 2023-2024 597/PGD&ĐT-CM 14/10/2023
1 CV 562/PGD&ĐT-CM về việc quản lý công tác DTHT 2023-2024 562/PGD&ĐT-CM 17/10/2023
1 CV 994/UBND-GD&ĐT về việc chỉ đạo công tác dạy thêm học thêm 2023-2024 CV 994/UBND-GD&ĐT 06/10/2023
1 Kế hoạch chuyển đổi số Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai năm học 2023-2024 Thành phố Lào Cai Số 61/KH-PGD&ĐT 10/10/2023
1 Quyết định Phê duyệt các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Lào Cai năm học 2023-2024 Thành phố Lào Cai Số 952/QĐ-UBND 06/10/2023
1 Trả lời Cử tri phường Duyên Hải_Tháng 9 năm 2023 Số 978/UBND-GD&ĐT 29/09/2023
1 Trả lời Cử tri phường Bắc Lệnh_Tháng 9 năm 2023 Số 977/UBND-GD&ĐT 29/09/2023
1 Trả lời Cử tri xã Tả Phời_Tháng 9 năm 2023 Số 976/UBND-GD&ĐT 29/09/2023
1 Trả lời Cử tri phường Pom Hán_Tháng 9 năm 2023 Số 975/UBND-GD&ĐT 29/09/2023