STT Tên văn bản Nợi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khoa học Kĩ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở cấp thành phố năm học 2023-2024 Cấp THCS 67/KH-PGD&ĐT-CM 01/11/2023
1 Kế hoạch tổ chức cuộc thi giáo viên tự làm đồ dùng dạy học; Xây dựng Kế hoạch bài học STEM cấp THCS, năm học 2023 – 2024 Cấp THCS 63/KH-PGD&ĐT-CM 17/10/2023
1 Phụ lục kèm theo KH 265/KH-UBND chỉ đạo tổ chức các HĐGD 265/KH-UBND 06/09/2023
1 265/KH-UBND chỉ đạo tổ chức các HĐGD 2023-2024 265/KH-UBND 06/09/2023
1 1768/SGD&ĐT-QLCL chỉ đạo các cuộc thi, kỳ thi 1768/SGD&ĐT-QLCL 14/09/2023
1 Phát hiện, tổ chức bồi dưỡng HSG 2023-2024 597/PGD&ĐT-CM 14/10/2023
1 Phụ lục kèm theo CV 1768 1768/SGD&ĐT-QLCL 14/09/2023