STT Tên văn bản Nợi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Kế hoạch Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ năm 2024 Thành phố Lào Cai Số 14/KH-PGD&ĐT 19/02/2024
1 Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 Thành phố Lào Cai Số 48/PGD&ĐT-HCTH 01/02/2024
1 Thông báo số 77/TB-PGD&ĐT của Phòng GD&ĐT TP Lào Cai: Về thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 Thành phố Lào Cai Số 77/TB-PGD&ĐT 29/12/2023
1 Quyết định Về việc cho phép hoạt động giáo dục đối với trường mầm non Duyên Hải, thành phố Lào Ca Thành phố Lào Cai Số 501/QĐ-PGD&ĐT 28/12/2023
1 Tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và triển khai các nhiệm vụ chủ yếu trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 Thành phố Lào Cai Số 705/PGD&ĐT-HCTH 28/12/2023
1 Hướng dẫn cấp mới Chứng thư số và hòm thư công vụ – năm 2023 Thành phố Lào Cai Số 404/PGD&ĐT-HCTH 09/08/2023
1 Quyết định Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn tỉnh Lào Cai – năm 2023 Tỉnh Lào Cai Số 2801/QĐ-UBND 09/11/2023
1 Quyết định về việc Đình chỉ hoạt động đối với trường TH&THCS The Light Số 476/QĐ-PGD&ĐT 07/12/2023
1 Thông báo Kết luận của Giám đốc SGD&ĐT Lào Cai sau Hội nghị Tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Cha mẹ học sinh Thành phố Lào Cai Số 130/TB-SG&ĐT 29/09/2023
1 Quyết định về việc cho phép hoạt động giáo dục đối với trường TH&THCS The Light Academy, thành phố Lào Cai Số 367/QĐ-PGD&ĐT 21/09/2023
1 Quyết định Về việc cho phép thành lập trường tiểu học và trung học cơ sởThe Light Academy, thành phố Lào Cai Số 2929/QĐ-UBND 22/08/2023
1 Quyết định Về việc cho phép thay đổi địa điểm trường tiểu học The Light Academy,thành phố Lào Cai Thành phố Lào Cai Số 2074/QĐ-UBND 19/06/2023
1 Quyết định Về việc cho phép thành lập trường tiểu học song ngữ The Light Academy, thành phố Lào Cai Số 4186/QĐ-UBND 15/09/2020
1 QĐ điều chỉnh chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Lào Cai năm học 2022-2023 Số 97/QĐ-UBND 02/02/2023