STT Tên văn bản Nợi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Công văn v/v hướng dẫn tham gia Cuộc thi Olympic tiếng Anh qua mạng IOE cấp tỉnh, năm học 2023-2024 Các trường TH, THCS, TH&THCS trên địa bàn thành phố 61/PGD&ĐT-CM 22/02/2024
1 Công văn v/v hướng dẫn tham gia Cuộc thi Kể chuyện Tiếng Việt, Tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cấp tỉnh, năm học 2023-2024 Các trường TH, TH&THCS trên địa bàn thành phố 06/PGD&ĐT-CM 03/01/2024
1 Công văn v/v hướng dẫn tham gia Cuộc thi Olympic tiếng Anh qua mạng IOE cấp thành phố, năm học 2023-2024 Các trường TH, THCS, TH&THCS trên địa bàn thành phố 02/PGD&ĐT-CM 03/01/2024
1 Công văn v/v thiết lập, lưu trữ hồ sơ quản lý, hồ sơ liên kết giảng dạy Ngoại ngữ Phòng GD&ĐT TP Lào Cai 2116/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX 16/11/2021
1 Công văn v/v hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ năm học 2023-2024 Các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn thành phố 616/PGD&ĐT-CM 07/11/2023
1 Kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2025 Phòng GD&ĐT TP Lào Cai 209/KH-SGD&ĐT 14/11/2023
1 Công văn v/v hướng dẫn tổ chức dạy học các môn Ngoại ngữ 1 cấp Tiểu học Phòng GD&ĐT TP Lào Cai 1599/SGD&ĐT-GDTH 28/08/2023
1 Công văn v/v hướng dẫn nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo Phòng GD&ĐT TP Lào Cai 1702/SGD&ĐT-GDMN 08/09/2023
1 Thông tư Ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo 50/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020
1 Công văn v/v hướng dẫn thực hiện liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ giữa trung tâm Ngoại ngữ, Ngoại ngữ – Tin học tư thục với các cơ sở giáo dục Phòng GD&ĐT TP Lào Cai 1788/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX 18/09/2023