STT Tên văn bản Nợi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Kết Luận về việc thanh tra tại phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai và các cơ sở giáo dục Mầm non trên địa bàn thành phố Lào Cai Cấp Mầm non; Phổ thông 36/KL-TTr 26/12/2023