STT Tên văn bản Nợi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Quyết định phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (QT đánh giá “Cộng đồng học tập” cấp huyện, cấp tỉnh) Tỉnh Lào Cai Số 309/QĐ-UBND 07/02/2024
1 Kết Luận về việc thanh tra tại phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai và các cơ sở giáo dục Mầm non trên địa bàn thành phố Lào Cai Cấp Mầm non; Phổ thông 36/KL-TTr 26/12/2023
1 Quyết định Phê duyệt phương án xét công nhận tốt nghiệp THCS và kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Thành phố Lào Cai Số 52/QĐ-UBND 09/01/2024
1 Quyết định Cấp Bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia_4.1.2024 Tỉnh Lào Cai Số 14/QĐ-UBND 04/01/2024
1 Kế hoạch hoạt động BCĐ chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2024 Tỉnh Lào Cai Số 19/KH-BCĐCĐS 27/12/2023
1 Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2024 Tỉnh Lào Cai Số 443/KH-UBND 28/12/2023
1 Quyết định Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn tỉnh Lào Cai – năm 2023 Tỉnh Lào Cai Số 2801/QĐ-UBND 09/11/2023
1 Quyết định Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai Số 3071/QĐ-UBND 01/12/2023
1 Thông báo thời gian nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh năm 2024 Số: 6071/UBND-VX 24/11/2023
1 1768/SGD&ĐT-QLCL chỉ đạo các cuộc thi, kỳ thi 1768/SGD&ĐT-QLCL 14/09/2023
1 Phụ lục kèm theo CV 1768 1768/SGD&ĐT-QLCL 14/09/2023
1 Thông báo Kết luận của Giám đốc SGD&ĐT Lào Cai sau Hội nghị Tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Cha mẹ học sinh Thành phố Lào Cai Số 130/TB-SG&ĐT 29/09/2023
1 Thông báo triển khai lớp BD Trưởng phòng, Phó trưởng phòng GD&ĐT năm 2023 Tỉnh Lào Cai Số 74/TB-PHLC 29/09/2023
1 Hướng dẫn nhiệm vụ Quản lý chất lượng giáo dục năm học 2023-2024 1629 /SGD&ĐT-QLCL 31/08/2023
1 Chỉ thị 11 của UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 Số 11/CT-UBND 28/08/2023
1 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt phương án xét công nhận tốt nghiệp THCS và tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
1 Quyết định phê duyệt chương trình chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Số 1634/QĐ-UBND 17/05/2021
1 Kế hoạch chuyển đổi số ngành Giáo dục tỉnh Lào Cai năm 2023 Số 229/KH-SGD&ĐT 29/12/2022
1 Kế hoạch chuyển đổi số ngành GD&ĐT Lào Cai giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 Số 354/KH-UBND 24/10/2022
1 Kế hoạch tuyên truyền năm 2023 Số 08/KH-SGD&ĐT 11/01/2023