STT Tên văn bản Nợi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Văn bản hướng dẫn tiếp nhận phản ánh công tác Giáo dục trên địa bàn thành phố Lào Cai Số: 457/PGD&ĐT-TCCB 09/08/2023