STT Tên văn bản Nợi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khoa học Kĩ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở cấp thành phố năm học 2023-2024 Cấp THCS 67/KH-PGD&ĐT-CM 01/11/2023