Hòa chung trong không khí của cả nước nô nức đón chào năm học mới, hôm nay ngày 05/9/2020 thầy và trò trường THCS Kim Tân - Thành phố Lào Cai đã long ...
Quyết định 2067/QĐ-UBND ngày 04/6/2017: Công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2017-2018
Quyết định 2832/QĐ-UBND 13/9/2018 Công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2018.
Quyết định 4295/QĐ-UBND 04/10/2017 Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2017
Quyết định 1580/QĐ-UBND 09/5/2017 Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2017
Quyết định 242/QĐ-UBND 19/01/2017 Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2016
Quyết định 1218/QĐ-UBND 26/4/2016 Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2015
Quyết định 4441/QĐ-UBND 07/12/2015 Công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2015
Quyết định 3564/QĐ-UBND 17/11/2014 Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2014
Quyết định 1031/QĐ-UBND 17/4/2014 Công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2013
Quyết định 820/QĐ-UBND 09/4/2013 Công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2012
Quyết định 464/QĐ-UBND 12/3/2012 Công nhận sáng kiến năm 2011
Video tuyên truyền
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 41
Hôm qua : 211
Tháng 12 : 41
Tháng trước : 2.511
Năm 2020 : 162.609
Năm trước : 1.398
Tổng số : 164.007