A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM NHIỆM KÌ 2020-2025

Ngày 12/1/2020, chi bộ trường Tiểu học Lê Văn Tám tổ chức Đại hội nhiệm kì 2020-2022.

Để đánh giá kết quả công tác Đảng của chi bộ nhiệm kì 2017-2020, đề ra phương hướng và bầu Ban chi ủy cho nhiệm kì 2020-2022, ngày 12/1/2020, chi bộ trường Tiểu học Lê Văn Tám tổ chức Đại hội chi bộ.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Huệ - Ủy viên ban thường vụ, phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Kim Tân, đại biểu các trường tiểu học Nguyễn Du, mầm non Hoa Hồng cùng 37 đảng viên chính thức trong chi bộ và các quần chúng ưu tú của nhà trường.

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội do các đảng viên và học sinh nhà trường trình bày.

          Sau văn nghệ chào mừng, chào cờ, báo cáo kết quả phiên đại hội lần thứ nhất, đoàn Chủ tịch và thư kí lên làm việc.

          Kết quả nhiệm kì 2017-2020, chi bộ luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm giáo dục về chính trị tư tưởng, định hướng đạo đức cách mạng, lối sống cho mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên. Hàng tháng vào các kỳ sinh hoạt, Ban chi uỷ chi bộ xây dựng chương trình, tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên tới 100% cán bộ đảng viên trong chi bộ. Vì vậy, nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên trong chi bộ ngày càng được nâng cao. Các đảng viên luôn trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động của Đảng. Các đảng viên trong chi bộ đã tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, đạo đức nhà giáo, có lối sống trong sáng giản dị, lành mạnh, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực, thực hiện nghiêm túc vận động “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo”. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tích cực tham gia công tác xã hội nơi cư trú, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh, đảng viên tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Trong nhiệm kì vừa qua, Chi bộ chỉ đạo nhà trường xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, được nhận cờ thi đua của chính phủ. Cá nhân đồng chí Bí thư được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. 05 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT; 05 cán bộ giáo viên nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 01 đồng chí đảng viên đạt chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.Học sinh tham gia các kì thi của thành phố, tỉnh, khu vực, quốc tế đạt giải các cấp cao, luôn đứng tốp đầu toàn tỉnh trong công tác bồi dưỡng. Trong công tác thể thao, văn nghệ, nhà trường tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm rèn năng lực phẩm chất cho HS, nâng cao chất lượng GD toàn diện do đó chất lượng các hoạt động; giải TDTT và giải cấp quốc gia tăng về số giải và chất lượng giải.Công tác bồi dưỡng đội ngũ, công tác xã hội hoá giáo dục, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động mô hình, các phong trào thi đua đều thực hiện tốt, được các cấp lãnh đạo, phụ huynh và nhân dân đánh giá cao

 

Trong chương trình hành động công tác nhiệm kì 2020 – 2022, chi bộ xác định các nhiệm vụ: Thứ nhất là công tác lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng: tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên, phát huy tính tích cực trong nghiên cứu, học tập Nghị quyết của đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức lối sống lành mạnh, từng bước nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên.CB, GV, NV nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng với mọi âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch. chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, ngăn chặn sự suy thoái, biến chất về đạo đức cách mạng trong đội ngũ đảng viên, CB, GV, NV. Chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, phấn đấu đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, không có đảng viên yếu kém.  Thứ hai là công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Tham mưu với cấp ủy đảng chuẩn bị các điều kiện cho việc triển khai và thực hiện CTGDPT 2018.Duy trì vững chắc PCGDTHĐ ĐT mức độ 3, năm  2019 - 2020 và các năm tiếp theo.Duy trì từ 31 đến 33 lớp với khoảng 1200 học sinh. Huy động trẻ trong độ tuổi trên địa bàn ra lớp đạt 100%. Duy trì ổn định 99,7% học sinh chuyển lớp, 99,5% đến 100% học sinh lớp 5 HTCTTH. Tiếp tục tuyên truyền và làm tốt công tác bồi dưỡng GV. Quyết tâm thực hiện cho được kế hoạch xây dựng trường chuẩn hóa, XHH, HĐH và hội nhập; có kế hoạch bồi dưỡng môn tiếng Anh, Tin học; kĩ thuật dạy học kết nối, khai thác và sử dụng kho bài giảng điện tử; Tổ chức chuyên đề bồi dưỡng GV đáp ứng nhu cầu hội nhập.Ban chi uỷ chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trong chi bộ ngay đầu nhiệm kỳ, đầu năm học. Đồng thời, hàng năm, hàng tháng, hàng tuần có điều chỉnh kế hoạch, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên, giáo viên;  hàng tháng Ban chi uỷ chi bộ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các đồng chí  đảng viên được phân công nhiệm vụ; từ đó kịp thời nắm bắt tình hình, đề ra những biện pháp chỉ đạo cho sát thực và hiệu quả hơn. Tiếp tục định hướng Đảng viên luôn gương mẫu trong công tác tự bồi dưỡng chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

 Chi bộ chỉ đạo nhà trường: Duy trì và nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện; Xây dựng nhà đa năng, bể bơi. Tiếp tục mở rộng ngoại giao, hợp tác quốc tế. Duy trì và phất triển các tiêu chí của Chuẩn Quốc gia mức độ 2. Làm tốt công tác xã hội hóa GD để xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc. Tạo được niềm tin và đồng thuận của CMHS. Tiếp tục nhân rộng mô hình “HĐGD- Khơi nguồn yêu thương” Thứ ba là lãnh đạo thực hiện điều lệ đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) về xây dựng đảng. Lãnh đạo thực hiệnnghiêm túc Điều lệ đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên.Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) về xây dựng đảng. Chỉ đạo thực hiện công tác  phát triển đảng.Lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo đảng viên tham gia sinh hoạt 76. Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ.

Đại hội nhất trí bầu Ban chi ủy gồm 5 đồng chí, bầu đồng chí Ngô Thị Thanh Nga giữ chức vụ Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ.

Sau thời gianlàm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội chi bộ trường Tiểu học Lê Văn Tám thành công tốt đẹp. Chi bộ đã đề ra phương hướng, chương trình hành động cho nhiệm kì mới chỉ đạo, đưa nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các năm học 2020-2022./.


Tác giả: Đoàn Thị Luyên – TH Lê Văn Tám
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video tuyên truyền
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 60
Hôm qua : 79
Tháng 09 : 1.672
Tháng trước : 2.148
Năm 2020 : 157.029
Năm trước : 1.398
Tổng số : 158.427