Ngày hội STEM –Ngoại ngữ  diễn ra tại trường THCS Kim Tân sáng ngày 16. 01. 2020 với sự tham gia của gần 1300 học sinh, phụ huynh, giáo viên cùng những người yêu thích khoa học ...