Đóng lại
  • :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP LÀO CAI
Thông tin chi tiết:
Lương Xuân Long
Chuyên viên kế toán Lương Xuân Long
Giới tính
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Điện thoại 0919.725.901
Email luongxuanlong@elc.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giúp lãnh đạo phòng thực hiện các nhiệm vụ:
1. Tham mưu và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về công tác chuyên môn nghiệp vụ tài chính, ngân
sách, xã hội hóa giáo dục toàn ngành.
2. Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo, các chương trình mục tiêu Quốc gia; kinh phí thực hiện CTGDPT
2018;
3. Tham mưu hướng dẫn, phê duyệt, kiểm tra công tác xã hội hóa của ngành;
4. Tham mưu phê duyệt các khoản dự trù kinh phí các cuộc thi, hội nghị, hội thảo…
5. Phụ trách xây dựng cơ bản, xây dựng, sửa chữa CSVC…
6. Phụ trách công tác quy hoạch diện tích đất các trường học; kinh phí, CSVC PCMNT4T.
7. Phụ trách công tác công tác Chữ thập đỏ, các loại học bổng của học sinh. Phụ trách công tác giáo
dục và đào tạo phường Pom Hán.

Nhân sự khác
Văn bản
Video Clip
Liên kết website