Đóng lại
  • :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP LÀO CAI
Thông tin chi tiết:
Lại Xuân Nghiêm
Cán bộ TCCB Lại Xuân Nghiêm
Giới tính
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0946.533.479
Email laixuannghiem@elc.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giúp lãnh đạo phòng thực hiện các nhiệm vụ:
1. Phụ trách chung tổ Hành chính; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về mọi hoạt động của tổ.
2. Tham mưu công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, quản lý biên chế, tuyển dụng, hợp
đồng; công tác kỷ luật;
3. Tham mưu công tác quy hoạch, bổ nhiệm, kế hoạch biên chế; tiếp nhận, điều động cán bộ, giáo viên,
nhân viên. Công tác đánh giá xếp loại CBCCVC toàn ngành.
4. Tham mưu giải quyết các chế độ chính sách, 108, 116, nâng lương, chuyển ngạch, chuyển loại...
5. Tham mưu công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục dài hạn, trung hạn, hàng năm; phương án
chia tách, sáp nhập, giải thể, thành lập mới trường mầm non, phổ thông; tham mưu xây dựng các chương
trình, đề án.
6. Tham gia công tác chuyên môn của các cấp học theo sự phân công của Trưởng phòng; Phó chủ tịch
Công đoàn Phòng; Thường trực ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; phụ trách công tác giáo dục và đào tạo xã
Cam Đường, phường Bình Minh.

Nhân sự khác
Văn bản
Video Clip
Liên kết website