Đóng lại
  • :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP LÀO CAI
Thông tin chi tiết:
Đỗ Huy Học
Cán bộ Tổng hợp Đỗ Huy Học
Giới tính
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Điện thoại 0974.704.488
Email dohuyhoc@elc.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giúp lãnh đạo phòng thực hiện các nhiệm vụ:

1. Phụ trách công tác thống kê - tổng hợp - báo cáo, kế hoạch, lịch công tác chung toàn ngành.
2. Công tác thông tin tuyên truyền, công tác pháp chế, thường trực tổ thông tin tuyên truyền của ngành
GD&ĐT, quản trị website của ngành.
3. Theo dõi, quản lý hồ sơ đội ngũ CBQL, GV, NV toàn ngành trên hệ thống phần mềm. Theo dõi đôn
đốc việc triển khai, thực hiện nghị quyết của cơ quan hàng tháng.
4. Công tác cải cách hành chính và hệ thống ISO; Phối hợp phụ trách Công tác chuyển đổi số, giáo dục
thông minh; Phụ trách công tác ƯDCNTT của cơ quan phòng GD&ĐT; giúp Trưởng phòng theo dõi
hoạt động của các Ban Chỉ đạo các cấp.
5. Phụ trách nhóm chuyên môn Hóa, Sinh;
6. Phối hợp công tác thi đua khen thưởng của ngành; tham gia các hoạt động chuyên môn và hoạt động
giáo dục của các cấp học khác theo sự phân công của Trưởng phòng; phụ trách công tác giáo dục và
đào tạo phường Lào Cai.

Nhân sự khác
Văn bản
Video Clip
Liên kết website