Đóng lại
 • :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP LÀO CAI
 • Hoàng Thị Hải Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB chuyên môn Mầm Non
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984.450.904
  • Email:
   hoangthihaianh@elc.vn
 • Phạm Văn Hướng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB chuyên môn tiểu học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0978.398.378
  • Email:
   phamvanhuong@elc.vn
 • Phạm Trọng Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0828.996.399
  • Email:
   phamtronghuu@elc.vn
 • Đinh Văn Dưỡng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0386.683.999
  • Email:
   dinhvanduong@elc.vn
 • Vũ Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên tiểu học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985.728.126
  • Email:
   vuthithuhuyen@elc.vn
 • Nguyễn Mạnh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên TĐ-KT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0912.536.114
  • Email:
   nguyenmanhha@elc.vn
 • Nguyễn Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB chuyên môn THCS
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983.676.037
  • Email:
   nguyenanhtuan@elc.vn
 • Hồ Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB chuyên môn THCS
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977.336.316
  • Email:
   hotrung@elc.vn
 • Hoàng Thị Kiệm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB chuyên môn THCS
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0327.830.919
  • Email:
   hoangthikiem@elc.vn
 • Nguyễn Thu Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB chuyên môn THCS
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979.655.082
  • Email:
   nguyenthuloan@elc.vn
 • Trần Minh Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB chuyên môn THCS
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979.127.271
  • Email:
   tranthiminhtien@elc.vn
Văn bản
Video Clip
Liên kết website