Đóng lại
 • :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP LÀO CAI
 • Bùi Ngọc Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977846894
  • Email:
   buingocminh@elc.vn
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973034782
  • Email:
   nguyenthihue@elc.vn
 • Trần Thị Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0971975999
  • Email:
   tranthithuydung@elc.vn
Văn bản
Video Clip
Liên kết website